Biovision „Everybody is good at something”

Biovision

Elma Alt Shift

walker Zürih reklam ajansının biyolojik çeşitlilik ile ilgili yarattığı reklam kampanyası. İlginç olmuş.
walker Zürih‘s new campaign about biodiversity. Pretty interesting.